Wszystkie wpisy, których autorem jest Cezary Chułek

Przeprowadzanie transakcji sprzedaży i przelewu wierzytelności przysługujących ubezpieczycielom

Transakcja sprzedaży wierzytelności niewątpliwie wiąże się z koniecznością udostępniania szeregu informacji odnośnie portfela wierzytelności już na etapie ustalania przez strony warunków umowy przelewu. Nabywca wierzytelności zainteresowany jest poddaniem aktywów analizie w celu ustalenia ich stanu prawnego i zidentyfikowania ewentualnych obszarów …

Klauzula prolongacyjna w prawie ubezpieczeń

W dniu 11 lutego 2012 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zwanej dalej: „Ustawą”. Trudności interpretacyjne nowych przepisów sprawiają, że nowelizacja ustawy to wyzwanie nie tylko dla samych …