Wszystkie wpisy, których autorem jest Łukasz Chojnowski

Adwokat. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i handlowym, w tym procedurze cywilnej oraz zabezpieczeniach wierzytelności

Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie

W doktrynie dopuszczalność przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości jest kwestią która spotyka się z aprobatą większości teoretyków i praktyków. Wątpliwości budzi redakcja art. 157 § 1 k.c. który mówi, że „własność nieruchomości nie może być przeniesiona pod warunkiem ani z zastrzeżeniem

Ostania szansa na wnoszenie roszczeń związanych z utworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Na mocy uchwały Nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. utworzono wokół Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie obszar ograniczonego użytkowania. W obszarze tym wyszczególniono strefy Z1 i Z2, gdzie odpowiednio w strefie Z1 zakazano …