Wszystkie wpisy, których autorem jest Marta Walewska

Wspólne opodatkowanie małżonków.

Możliwość wspólnego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych przez małżonków jest jedną z uprzywilejowanych form rozliczania podatku, zaproponowanych przez ustawodawcę.

Podatnicy, aby jednak skorzystać z ww. sposobu rozliczenia muszą spełnić szereg warunków, o których mowa przede wszystkim w ustawie z …

Loteria promocyjna – konsekwencje jej organizacji bez zezwolenia organu celnego.

W praktyce nierzadko zdarza się, że biorąc udział w losowaniu nagród, uczestniczymy w loterii promocyjnej, o której traktuje ustawa o grach hazardowych, co pociąga za sobą liczne konsekwencje prawne. Niekiedy organizatorzy, nie mając świadomości o konieczności uzyskania zezwolenia na organizację …

2013 – rokiem zmian na gruncie prawa podatkowego. Cz. 3. PIT

11 listopada 2011 r. została podpisana przez Prezydenta RP ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Najważniejsze zmiany koncentrują się wokół tzw. ulgi prorodzinnej, ulgi internetowej oraz ograniczenia prawa do stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów.

Do …

2013 – rokiem zmian na gruncie prawa podatkowego. Cz. 2. VAT

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która zacznie obowiązywać od stycznia 2013 r., przewiduje liczne zmiany, które wymuszą zmianę przyzwyczajeń podatników.

Zniesiony zostanie obowiązek wystawiania faktur wewnętrznych, które do tej pory były konieczne w przypadku np. importu usług. …

2013 – rokiem zmian na gruncie prawa podatkowego. Cz. 1. CIT

W dniu 30 listopada 2012 r. opublikowano ustawę z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, która znowelizuje ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych.

Za najważniejsze zmiany, które wejdą w życie z dniem 1 …

Błędna kwalifikacja taryfowa towarów i nieprawidłowe oznaczenie kraju pochodzenia – jak się bronić przy imporcie towarów objętych cłem antydumpingowym?

W ramach polityki handlowej Unii Europejskiej, istnieje możliwość nakładania na dane towary określonego pochodzenia, ceł antydumpingowych. Cła te polegają na objęciu importowanego towaru dodatkową należnością przywozową, której celem jest skorygowanie kosztów towaru, po jakiej następuje ich wprowadzenie na obszar ceny …

Eksport pośredni w ustawie o podatku VAT w kontekście uchwały NSA z 25 czerwca 2012 r. (IFPS 3/12).

Eksport towarów z naszego kraju rodzi liczne konsekwencje podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług. Wykładania przepisów ustawy o VAT dotycząca tego, kiedy po stronie przedsiębiorcy rozpoznawany jest eksport, nie była jednoznaczne i wymagała dokładnego zdefiniowania pojęcia eksportu, którego …

Rzetelność i prawidłowość ksiąg podatkowych organ musi podważyć za pomocą protokołu.

Ordynacja podatkowa (w skrócie „o.p.„) w zakresie dowodów w postępowaniu podatkowym szczególne znaczenia nadaje księgom podatkowym. Zgodnie z art. 193 § 1 o.p. księgi rzetelne i niewadliwe stanowią dowód tego, co wynika z zawartych w nich zapisów. Innymi …