Wszystkie wpisy, których autorem jest Mateusz Wiechowski

Aplikant radcowski. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w tym w szczególności w prawie cywilnym, prawie umów oraz prawie konsumenckim.

Przerwanie biegu terminu przedawnienia w kontekście umorzenie elektronicznego postępowania upominawczego

Elektroniczne postępowanie upominawcze jest dla kodeksu postępowania cywilnego instytucją relatywnie nową. Wprowadzone ono zostało przez ustawodawcę nowelizacją z dnia 9 stycznia 2009 r., która weszła w życie 1 stycznia 2010 r. i w swej istocie miało służyć głównie przyspieszeniu i …

Zakaz konkurencji w zleceniu transportowym

Celem i istotą spedycji jest zastąpienie użytkowników transportu w wykonywaniu rozmaitych, często skomplikowanych i uciążliwych, czynności niezbędnych do zorganizowania procesu transportowego przesyłki. Ten organizacyjny charakter spedycji sprawia, że przedsiębiorstwa spedycyjne nazywane są często „pośrednikami transportowymi“. Mamy tu zatem do czynienia …