Wszystkie wpisy, których autorem jest Paula Fijałkowska

Zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – cz. I.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością uchwały wspólników podejmowane są przez zgromadzenie wspólników. Uchwały te mogą być zaskarżone w drodze powództwa o uchylenie albo stwierdzenie ich nieważności. Ze względu na złożoną problematykę zaskarżania uchwał, w I części artykułu zaprezentowana zostanie …