Wszystkie wpisy, których autorem jest Patrycja Ryś

Wykonalność decyzji administracyjnej nieostatecznej

Zasadą obowiązującą na gruncie prawa administracyjnego procesowego, zgodnie z art. 130 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej jako: k.p.a.) jest, iż przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Natomiast wniesienie skutecznego procesowo odwołania sprawia, iż zaskarżona decyzja …

Prawne aspekty wydziedziczenia

Kwestie dotyczące wydziedziczenia nie należą do najprostszych z prawnego punktu widzenia. Aby skutecznie pozbawić spadkobiercę prawa do zachowku muszą istnieć ku temu materialne podstawy, szczegółowo sprecyzowane w kodeksie cywilnym.

Wydziedziczenie sensu stricto, uregulowane w art. 1008 kodeksu cywilnego (dalej jako: …

Wstąpienie w najem mieszkania komunalnego po śmierci jedynego Najemcy

Lokale komunalne (łac. communus – wspólny, powszechny) należą do mieszkaniowego zasobu gminy. Ich przydzielanie poddane jest ścisłej reglamentacji, by mogli je zamieszkiwać najbardziej potrzebujący. Nie powinna zatem dziwić okoliczność, iż wstępowanie w najem takiego mieszkania po śmierci głównego Najemcy obwarowane …

Diety przy przewozach zagranicznych zwolnione ze składek do ZUS

Asumptem do przedmiotowych rozważań był wyrok z dnia 24 listopada 2011 r. Sądu Najwyższego, w którym uznano, iż diety i inne należności przysługujące kierowcom zatrudnionym w transporcie międzynarodowym nie mają charakteru wynagrodzenia, bowiem nie można pozbawić pracownika prawa do wyżywienia,