Wszystkie wpisy, których autorem jest Tomasz Majorowicz

Urlop macierzyński, urlop „tacierzyński” i dodatkowy urlop macierzyński

Bardzo często pracownica w ciąży wychodzi z założenia, że dopiero po urodzenia dziecka przysługuje jej urlop macierzyński. Jednakże ustawodawca wprowadził zasadę, że co najmniej dwa tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu. Zatem urlop macierzyński nie jest uprawnieniem …

Sposoby składania oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

Pracownik, który zamierza rozwiązać umowę o pracę zawartą z pracodawcą na czas nieokreślony, swoje oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę może złożyć w formie pisemnej bezpośredniemu przełożonemu, osobom uprawnionym do reprezentowania pracodawcy, czy w biurze podawczym (sekretariacie) pracodawcy. Każde z …