Przychód pracownika – czy zawsze nieodpłatne świadczenie jest opodatkowane?

Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 20 lutego 2013 r. wydał wyrok w sprawie II FSK 1256/11. Jest to niezwykle ważne orzeczenie zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników. Do tej pory stanowisko zarówno NSA, jak i organów podatkowych brzmiało – świadczenie nieodpłatne dla pracownika jest jego przychodem, bez względu na to, czy z niego skorzystał, czy nie i bez względu na to, czy było ono skierowane indywidualnie do niego, czy do ogółu pracowników. Wystarczy, że miał możliwość faktycznego skorzystania z niego.

Obecnie powyższe stanowisko zostało zmodyfikowane z korzyścią dla podatników. NSA wskazał bowiem, że przychód występuje jedynie w przypadku, gdy da się go określić kwotowo w przypadku danego pracownika. Przykładem obrazującym omawiane stanowisko może być posiłek na imprezie firmowej, zorganizowanej przez pracodawcę dla swoich pracowników. Jeżeli posiłki mają formę tzw. „szwedzkiego bufetu”, zgodnie ze stanowiskiem sądu, nie można przypisać pracownikowi świadczenia o określonej wartości. Natomiast jeżeli dania mają charakter określonego menu (np. zupa, danie główne), w którym każda z potraw ma swoją cenę, można określić ich wartość, a w konsekwencji również i wartość świadczenia nieodpłatnego dla pracownika. Podobnie jest np. z biletami do kina.

Jak widać na powyższym przykładzie, jeżeli nie można określić wartości świadczenia nieodpłatnego, otrzymanego przez pracownika, gdyż nie można stwierdzić, ile faktycznie wypił i zjadł, to takie świadczenie nie jest opodatkowane.

Podsumowując, sama możliwość skorzystania przez pracownika z świadczenia nieodpłatnego oferowanego przez pracodawcę, zgodnie z NSA, nie świadczy o istnieniu po jego stronie przychodu. Wartość świadczenia nie może więc być proporcjonalnie rozłożonym kosztem np. poczęstunku wigilijnego, na wszystkich pracowników, gdy jest on skierowany do wszystkich zatrudnionych osób. Musi istnieć możliwość precyzyjnego określenia faktycznej wartości świadczenia u każdego pracownika indywidualnie.

Aplikant adwokacki. Specjalizuje się w prawie celnym, podatkowym oraz prawie własności przemysłowej.