Samochody służbowe do celów prywatnych – zmiany w PIT od 2015 rok

1 stycznia 2015 roku w życie weszła ustawa z dnia  7 listopada 2014 roku o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Zgodnie z jej art. 3 pkt 2 do ustawy z z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dodano ustęp 2a w brzmieniu:

„2a Wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

1)  250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3;

2)  400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.”

Na podstawie powyższego przepisu można w sposób jednoznaczny określić wysokość świadczenia uzyskiwanego przez pracownika z tytułu użytkowania samochodu służbowego dla celów prywatnych. Wartość takiego świadczenia wynosić będzie 250 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3 i przy stawce podatkowej 18% stanowić będzie to kwotę 45 zł zryczałtowanego miesięcznego podatku albo 400 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3, czyli 72 zł zryczałtowanego miesięcznego podatku.

Warto jednak pamiętać o tym, że w przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca, wartość świadczenia ustalana będzie za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych, w wysokości 1/30 części odpowiedniej kwoty. Jeżeli pracownik za korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych wypłaca pracodawcy określone kwoty, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością określoną w ustawie i ponoszoną przez niego odpłatnością.

Wydatki związane z użytkowaniem samochodów osobowych przez pracowników dają pracodawcy możliwość pełnego odliczenia VAT tylko wtedy, gdy dany pojazd jest używany wyłącznie do celów służbowych.  Stan taki powinna potwierdzać szczegółowa ewidencja przebiegu pojazdu oraz auto musi być zgłoszone do urzędu skarbowego. Jeśli pojazd choćby w niewielkim stopniu używany jest do celów prywatnych lub przedsiębiorca z jakiś powodów nie prowadzi wymaganej ewidencji, wówczas może odliczać tylko 50% VAT od wydatków związanych z jego użytkowaniem, lecz nie od paliwa, gdzie odliczenie taki będzie możliwe dopiero od 1 lipca 2015 roku.

Adwokat. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i handlowym, w tym procedurze cywilnej oraz zabezpieczeniach wierzytelności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *