electro

Nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Od dnia 01 stycznia 2016 r. zmienią się przepisy dotyczące elektroodpadów. Tego dnia wejdą w życie przepisy uchwalonej  11 września 2015 r. przez Sejm nowej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Nowa ustawa zastąpi obowiązującą dotychczas ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Głównym celem nowych przepisów jest poprawa funkcjonowania systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w Polsce. Ustawa ma także implementować do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Nowa ustawa zwiększy obowiązki i odpowiedzialność przedsiębiorców wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny. Tak jak dotychczas wprowadzający sprzęt będą mogli obowiązki określone przez ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wykonywać samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wykonywanie obowiązków określonych w ustawie za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z art. 11 ust. 2 nowej ustawy nie zwolni jednak wprowadzającego sprzęt z odpowiedzialności za realizację tych obowiązków.

Stopniowo zwiększane będą także poziomy zbierania zużytego sprzętu. Od dnia 1 stycznia 2018 r. wprowadzający sprzęt są zobowiązani do osiągania minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu, które wynoszą nie mniej niż 40% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu, a od stycznia 2021 r. – 65% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu.

Od 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegnie sposób podziału sprzętu podlegającego przepisom ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym na grupy sprzętu. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami funkcjonuje 10 grup sprzętu. Według Załącznika nr 1 do nowej ustawy sprzęt podzielony będzie na 6 grup.

Nowe obowiązki ustawa nakłada również na przedsiębiorców prowadzących duże sklepy, o powierzchni przeznaczonej sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego przekraczającej 400 m kw., do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Nieprzestrzeganie przez przedsiębiorców przepisów grozi wymierzeniem administracyjnej kary pieniężnej, gdzie wysokość kary rozpoczyna się od 5 000 zł, a górny pułap to 1 000 000 zł.

zdjęcie artykułu – www.fastcoexist.com

Radca prawny. Specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz w prawie spółek handlowych, w szczególności prowadzi bieżącą obsługę korporacyjną spółek z branży elektronicznej i budowlanej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *