Archiwa kategorii: Cło i podatki

NSA po raz kolejny przeciwko pracownikom. Wyrok w sprawie imprez integracyjnych.

Śledząc orzecznictwo NSA w przedmiocie przychodu pracowników z tytułu nieodpłatnych świadczeń od pracodawcy można zauważyć, że do końca 2012 r. stanowisko sądu było w miarę jednolite – umożliwienie pracownikowi uczestnictwo w imprezie integracyjnej lub firmowej stanowi przychód po jego stronie …

Czy korzystanie z infrastruktury przedsiębiorstwa do celów służbowych jest również przychodem? Według NSA tak

Dotychczas orzecznictwo dotyczące korzystania ze składników majątku przedsiębiorstwa przez pracowników do celów prywatnych było jednolite. Jeżeli pracodawca oddaje do dyspozycji pracownika np. samochód służbowy, to korzystanie z niego w celach innych niż związanych z wykonywaniem pracy, tj. w celach prywatnych, …

Wspólne opodatkowanie małżonków.

Możliwość wspólnego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych przez małżonków jest jedną z uprzywilejowanych form rozliczania podatku, zaproponowanych przez ustawodawcę.

Podatnicy, aby jednak skorzystać z ww. sposobu rozliczenia muszą spełnić szereg warunków, o których mowa przede wszystkim w ustawie z …

Loteria promocyjna – konsekwencje jej organizacji bez zezwolenia organu celnego.

W praktyce nierzadko zdarza się, że biorąc udział w losowaniu nagród, uczestniczymy w loterii promocyjnej, o której traktuje ustawa o grach hazardowych, co pociąga za sobą liczne konsekwencje prawne. Niekiedy organizatorzy, nie mając świadomości o konieczności uzyskania zezwolenia na organizację …

2013 – rokiem zmian na gruncie prawa podatkowego. Cz. 3. PIT

11 listopada 2011 r. została podpisana przez Prezydenta RP ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Najważniejsze zmiany koncentrują się wokół tzw. ulgi prorodzinnej, ulgi internetowej oraz ograniczenia prawa do stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów.

Do …

2013 – rokiem zmian na gruncie prawa podatkowego. Cz. 2. VAT

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która zacznie obowiązywać od stycznia 2013 r., przewiduje liczne zmiany, które wymuszą zmianę przyzwyczajeń podatników.

Zniesiony zostanie obowiązek wystawiania faktur wewnętrznych, które do tej pory były konieczne w przypadku np. importu usług. …