Archiwa kategorii: Inne

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH – ZMIANY PO 30 KWIETNIA 2016 R.

Z dniem 30 kwietnia 2016 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (dalej: ustawa zmieniająca), która w sposób znaczący wpłynie na …

Czy osoba ubezwłasnowolniona może podejmować decyzje dotyczące swojego leczenia?

Z natury rzeczy osoba, która kończyła 18 rok życia nabywa pełną zdolność do czynności prawnych. Są jednak sytuacje, w który – na mocy odpowiednich przepisów prawa – zdolność tę można częściowo lub całkowicie ograniczyć.

I tak, zgodnie z art. 13 …