Archiwa kategorii: Prawo farmaceutyczne

Krajowa procedura dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych – podstawowe wskazówki

Dostęp przez pacjentów do produktów leczniczych, spełniających naukowo potwierdzone standardy bezpieczeństwa stosowania, skuteczności terapeutycznej i jakości, zapewnia procedura dopuszczenia do obrotu.

W obowiązującym stanie prawnym wyróżnia się cztery procedury rejestracji leków, tj.:

  • procedurę narodową,
  • procedurę wzajemnego uznania – MRP (

Czy organy samorządu aptekarskiego mogą cofnąć zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej? Co o tym myśli Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie?

Dyskusje i spory w środowisku farmaceutów i prawników wywołał niedawno wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (dalej: „WSA”) z dnia 23 lipca 2015 r., sygn. akt VI SA/Wa 399/15, dotyczący interpretacji art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 6 września …

Czy farmaceuta i lekarz mogą występować w reklamach produktów leczniczych?

Oglądając reklamy produktów leczniczych często zastanawiamy się, czy mogą brać w nich udział farmaceuci, lekarze lub osoby sugerujące posiadanie takiego wykształcenia. Tymczasem odpowiedź na te pytania znajdujemy w przepisach prawnych, kompleksowo regulujących to zagadnienie.

Problematyka udziału w reklamach produktów leczniczych,

Zakaz reklamy aptek w świetle orzecznictwa sądowego – część II

Kontynuując wątek zakazu reklamy aptek wskazać należy, że oprócz programu lojalnościowego istnieją również inne przykłady niedozwolonej reklamy aptek i punktów aptecznych. Za takie działania uznaje się także m.in.:

  1. udział aptek w konkursie, którego celem mogło być propagowanie zdrowego stylu życia

Spór o 1%. Czy Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny może cofnąć zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej?

Koncentracja, a co to takiego?

Koncentracja to praktyka, której celem jest dążenie do monopolizacji działalności gospodarczej na danym rynku, w tym również na rynku detalicznego obrotu lekami prowadzonego przez apteki ogólnodostępne.

Na dzień 1 grudnia 2014 roku w Polsce działało …

ZAKAZ REKLAMY APTEK W ŚWIETLE ORZECZNICTWA SĄDOWEGO – część I

Od prawie trzech lat w prawie polskim zabroniona jest działalność reklamowa aptek. Ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. Nr 122, poz. 696 ze zm., która weszła w …

Jaki wpływ na sytuację apteczną w Polsce miała nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii?

Jak wytłumaczyć pacjentowi, że nie może kupić 2 opakowań Ibuprom Zatoki w ilości 12 tabletek przy jednokrotnej sprzedaży?

W dniu 1 lipca 2015 roku weszła w życie większość postanowień nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw z dnia …