Ekologia w przedsiębiorstwie

Prowadzenie przedsiębiorstwa, niezależnie od przyjętej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, związane jest z obowiązkiem regularnego składania do urzędów odpowiednich deklaracji czy też raportów. O ile składanie choćby comiesięcznych deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych wydaje się oczywistym obowiązkiem o tyle gros przedsiębiorców zapomina a wręcz wydaje się być nieświadoma oddziaływania prowadzonej działalności gospodarczej na otaczające nas środowisko naturalne.

Tymczasem od 2011 r. przedsiębiorcy zobowiązani są do składania raportu o emisji gazów cieplarnianych i innych substancji do atmosfery (dalej: raport) Obowiązek składania raportu ciąży tak samo na przedsiębiorcy indywidualnym np. lekarzu prowadzącym indywidualną praktykę czy architekcie jak i na dużych spółkach z branży LTS. Innymi słowy przedsiębiorca nie musi posiadać zakładu produkcyjnego, w którym znajdują się piece będące źródłem emisji CO2 do powietrza a wystarczy, że wykonywanie działalności gospodarczej wymaga używania samochodu służbowego albo wymiany tonera w drukarce. W konsekwencji przedsiębiorcy oddziaływujący na środowisko zobowiązani są do uiszczania stosownych opłat środowiskowych do Urzędów Marszałkowskich. Termin złożenia raportu za bieżące półrocze upływa 31 lipca 2012 r. Nie wywiązanie się z tego obowiązku może skutkować nałożeniem grzywny w wysokości od 500 zł do 2 tyś zł przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Jednocześnie należy podkreślić, iż raport, którego obowiązek składania ma swoje umocowanie w Ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2009r. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.), jest zaledwie jednym z około 34 innych już funkcjonujących raportów o oddziaływaniu na środowisko naturalne. Gąszcz aktów prawnych jak i urzędów, do których należy składać raporty środowiskowe utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej. Wobec czego nie tylko mali przedsiębiorcy ale również członkowie zarządu dużych spółek winni zadbać o wdrożenie stosownych wewnętrznych procedur, które pozwolą uniknąć zapłacenia surowych kar finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *