Projekt zmian w ustawie o transporcie drogowym

W dniu 4 grudnia 2011 r. wszedł w życie pakiet trzech rozporządzeń wspólnotowych, Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 21 października 2009 r. które wprowadziły nowe zasady i warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego oraz określiły nowe zasady dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych na terenie Unii Europejskiej. Rozporządzenia te są stosowane wprost we wszystkich państwach Unii Europejskiej, przy czym Państwa Członkowskie zostały zobligowane do uchwalenia krajowych regulacji prawnych, które dostosują ich wewnętrzne prawodawstwo do nowych warunków.

Co do zasady Państwa Członkowskie miały dokonać zmian legislacyjnych jeszcze przed 4 grudnia 2011 r., jednakże w naszym kraju żadne nowe regulacje nie weszły w życie. Projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym przygotowywany przez ówczesne Ministerstwo Infrastruktury nigdy nie trafił pod obrady parlamentu i w zasadzie został zarzucony. Spowodowało to, iż po dniu 4 grudnia 2011 r. wśród urzędników starostw powiatowych zapanowała swoista konsternacja, która w wielu przypadkach uniemożliwiła wejście na rynek przewozów drogowych nowym podmiotom.

Pod koniec lutego bieżącego roku obecne Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej przedstawiło do konsultacji nowy projekt ustawy nowelizującej ustawę o transporcie drogowym, który ma ostatecznie uporządkować tę sferę życia gospodarczego. Plany nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, jakkolwiek spóźnionej, są w dalszym ciągu na wstępnym etapie prac rządowych. Niestety już teraz widać, że projekt zawiera kilka luk prawnych, online casinos in australia takich jak brak definicji bazy eksploatacyjnej czy niejednoznaczność regulacji dotyczących wykazywania zdolności finansowej przez przewoźników. Nie do końca jasne są również zagadnienia związane z wyznaczaniem osób zarządzających transportem przez przewoźników funkcjonujących w formie spółek kapitałowych.

Największym wrogiem dla każdego przedsiębiorcy nie są rygorystyczne przepisy. Przedsiębiorcy najbardziej obawiają się przepisów niejednoznacznych, które mogą być różnie interpretowane przez urzędników, a co za tym idzie wprowadzają nieprzewidywalne ryzyko prawne dla prowadzonej działalności. W historii mieliśmy już do czynienia z wieloma przypadkami, w których decyzje urzędników niszczyły dobrze prosperujące przedsiębiorstwa, warto więc zawczasu przewidzieć problemy i spróbować ich uniknąć. Wydaje się, że sensowny jest postulat, aby do prac nad zmianami ustawowymi włączeni zostali praktycy doświadczeni w codziennym prowadzeniu biznesu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *