ZMIANY W PRAWIE PRACY DOTYCZĄCE UMÓW TERMINOWYCH- PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

Prawidłowe stosowanie przepisów prawa pracy w związku ze zmianami w zakresie umów terminowych wprowadzonymi ustawą o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 czerwca 2015 r. wymaga znajomości przepisów intertemporalnych.

Ustawa nowelizująca kodeks pracy określa …

Czy osoba ubezwłasnowolniona może podejmować decyzje dotyczące swojego leczenia?

Z natury rzeczy osoba, która kończyła 18 rok życia nabywa pełną zdolność do czynności prawnych. Są jednak sytuacje, w który – na mocy odpowiednich przepisów prawa – zdolność tę można częściowo lub całkowicie ograniczyć.

I tak, zgodnie z art. 13 …

Apteka ogólnodostępna w systemie weryfikacji produktów leczniczych

Wstęp

Rosnące zagrożenie ze strony sfałszowanych produktów leczniczych, spowodowało wydanie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011 r., zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi – w …

Czy organy samorządu aptekarskiego mogą cofnąć zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej? Co o tym myśli Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie?

Dyskusje i spory w środowisku farmaceutów i prawników wywołał niedawno wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (dalej: „WSA”) z dnia 23 lipca 2015 r., sygn. akt VI SA/Wa 399/15, dotyczący interpretacji art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 6 września …

Czy pracownik może odmówić przestrzegania kodeksu etyki?

Kodeksy etyki – jako źródła praw i obowiązków, które powinny być przestrzegane w zakładzie pracy – stają się coraz popularniejsze w Polsce. Na ich wprowadzenie decydują się nie tylko międzynarodowe korporacje, ale również mniejsze firmy. Wszystko po to, by wspierać …

Czy farmaceuta i lekarz mogą występować w reklamach produktów leczniczych?

Oglądając reklamy produktów leczniczych często zastanawiamy się, czy mogą brać w nich udział farmaceuci, lekarze lub osoby sugerujące posiadanie takiego wykształcenia. Tymczasem odpowiedź na te pytania znajdujemy w przepisach prawnych, kompleksowo regulujących to zagadnienie.

Problematyka udziału w reklamach produktów leczniczych,

Zakaz reklamy aptek w świetle orzecznictwa sądowego – część II

Kontynuując wątek zakazu reklamy aptek wskazać należy, że oprócz programu lojalnościowego istnieją również inne przykłady niedozwolonej reklamy aptek i punktów aptecznych. Za takie działania uznaje się także m.in.:

  1. udział aptek w konkursie, którego celem mogło być propagowanie zdrowego stylu życia

Blog Kancelarii Prawniczej R. Olszewski J. Tokarski i Wspólnicy