Sposoby składania oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

Pracownik, który zamierza rozwiązać umowę o pracę zawartą z pracodawcą na czas nieokreślony, swoje oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę może złożyć w formie pisemnej bezpośredniemu przełożonemu, osobom uprawnionym do reprezentowania pracodawcy, czy w biurze podawczym (sekretariacie) pracodawcy. Każde z tych doręczeń będzie skuteczne.  

Inaczej wygląda sytuacja pracodawcy. Jego oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę, zawartej z pracownikiem na czas nieokreślony, w formie pisemnej, musi dotrzeć do pracownika. Oznacza to, że będzie ono skuteczne, jeżeli pracownik miał możliwość zapoznania się z takim oświadczeniem.

Zatem w przypadku, gdy pracodawca przypuszcza, że pracownik nie będzie chciał przyjąć wręczanego mu osobiście dokumentu zawierającego oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę, celowym jest składanie takiego oświadczenie w obecności innych pracowników, którzy ewentualnie będą świadkami na )    Blackjack online (ogsa kendt som “21″) er et af verdens mest popul?re casinokortspil. wypadek procesu sądowego. 

Jeżeli pracownik jest nieobecny w pracy, to rozwiązanie umowy o pracę należy przesłać do pracownika listem poleconym na jego adres zamieszkania. W przypadku, gdy pod tym adresem pracownik nie odbierze takiego listu poleconego, nawet po dwukrotnym jego awizowaniu, pracodawca nie może przyjmować, że oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę dotarło do pracownika. Nie ma tu bowiem zastosowania reguła „fikcji” doręczenia określona w kodeksie postępowania cywilnego. W takiej sytuacji najrozsądniejsze wydaje się wysłanie do pracownika osób upoważnionych do działania w imieniu pracodawcy, które spróbują doręczyć mu osobiście dokument zawierający oświadczenie pracodawcy o rozwiązanie umowy o pracę.    

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *