Urlop macierzyński, urlop „tacierzyński” i dodatkowy urlop macierzyński

Bardzo często pracownica w ciąży wychodzi z założenia, że dopiero po urodzenia dziecka przysługuje jej urlop macierzyński. Jednakże ustawodawca wprowadził zasadę, że co najmniej dwa tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu. Zatem urlop macierzyński nie jest uprawnieniem związanym z urodzeniem dziecka, a uprawnieniem pracownicy w ciąży. Pracodawca zobowiązany jest, na wniosek pracownicy, do udzielenia przynajmniej dwutygodniowego urlopu macierzyńskiego przed planowanym porodem. Nie wyłącza to możliwości udzielenie przez pracodawcę dłuższego urlopu macierzyńskiego, jeżeli o taki urlop pracownica poprosi. Pozostała część urlopu macierzyńskiego przysługuje po urodzeniu dziecka.    

Okres urlopu macierzyńskiego uzależniony jest od liczby urodzonych dzieci przy jednym porodzie – np. w przypadku urodzenia jednego dziecka wynosi A bounty of benefits“After a detoxification, most people feel better than they’ve ever felt before,” says holistic chef Adina Niemerow, author of Super Cleanse: buy-detox.com Your Body for Long-Lasting Health and Beauty. on 20 tygodni, a w przypadku urodzenia bliźniaków już 31 tygodni. Prawo do urlopu macierzyńskiego przysługuje częściowo pracownikowi będącemu ojcem dziecka. Jeżeli pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej czternastodniowego urlopu macierzyńskiego, zrezygnuje z jego pozostałej części, pracownik – ojciec może, na pisemny wniosek złożony swojemu pracodawcy, wykorzystać pozostałą cześć urlopu macierzyńskiego (taki australian online casinos pokies urlop potocznie jest nazywany: urlopem tacierzyńskim).

Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, pracownica jest uprawniona do wykorzystania jednorazowo dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze do czterech tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka i do sześciu tygodni – w przypadku urodzenia większej liczby dzieci przy jednym porodzie. Od 2014r. wymiar dodatkowego urlopu będzie wynosił odpowiednio do sześciu i do ośmiu tygodni. Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego pracownica musi złożyć swojemu pracodawcy w terminie nie krótszym, niż 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu.

Za czas urlopu macierzyńskiego, „tacierzyńskiego” oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *