Franchising jako forma finansowania dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej wiąże się z wieloma trudnościami, z którymi przychodzi się zmierzyć przyszłemu przedsiębiorcy. Niezbędny jest pomysł na formę prawną przyszłej działalności gospodarczej jak i źródło finansowania. Znajomość rynku, na którym będzie funkcjonować przedsiębiorstwo będzie dodatkowym atutem. Niemniej jednak opracowanie biznes planu może nastręczyć wiele trudności a ryzyko wejścia na rynek nadal będzie duże. Wobec czego należy rozważyć możliwość skorzystania z know – how funkcjonujących już przedsiębiorców o ugruntowanej pozycji rynkowej, którzy udzielają licencji franczyzowej. Innymi słowy zewnętrznym źródłem finansowania może być franczyza. Przyszły przedsiębiorca może wybrać najbardziej optymalny rodzaj franczyzy:

  • przemysłowej charakteryzującej się udzieleniem know how, technologi produkcji, tajemnicy zawodowej w celu wytwarzania produktów takich samych jak te wytwarzane przez franczyzodawcę;
  • handlowej polegającej na sprzedaży produktów wytwarzanych przez franczyzodawcę na zasadach przez franczyzodawce określonych;
  • usługowej charakteryzującej się tym, że franczyzobiorca, wykonując usługi, korzysta z know-how, znaku towarowego innych oznaczeń handlowych online casino canada franczyzodawcy.

Skorzystanie ze szkoleń czy kampanii reklamowych pozwala znacznie obniżyć koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Zaangażowanie kapitału własnego ulega zminimalizowaniu. Niemniej jednak korzystanie z licencji franczyzowej implikuje dokonanie wstępnej Probablement le jeu le plus populaire de casino en direct est roulette gratuit croupier en direct, et pour la raison que le plus largement utilise la version qui est effectuee le plus, c'est la roulette gratuit europeenne en raison de la distribution bord de maison en minimisant plus. opłaty przez franczyzobiorcę, która w praktyce stanowi procent od kosztów związanych m.in. z przygotowaniem systemu księgowego, szkoleń czy reklamy. Nadto franczyzobiorca zobowiązany jest do uiszczania cyklicznej opłaty, która może być obliczona jako procent od uzyskanego obrotu, procent od wartości zakupionych u franczyzodawcy towarów bądź jest to stała kwota. W tym stanie rzeczy przedsiębiorcy winni zadbać aby umowa franczyzy była sporządzona zgodnie z zasadami statuowanymi przez Kodeks Etyczny Franczyzy. Należy bowiem pamiętać, iż umowa franczyzy należy do tzw. umów nienazwanych. Tym samym franczyzodawca i franczyzobiorca mogą swobodnie kształtować treść umowy w ramach zasady swobody umów oraz przywołanego Kodeksu Etycznego Franczyzy. Zatem staranne przygotowanie umowy, której postanowienia nie będą budzić wątpliwości interpretacyjnych, winno stanowić żelazną zasadę, która zapewni długotrwałą i wymierną współpracę obydwu stron umowy franchaisingu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *