Nowe prawo antymonopolowe

Ustawą z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2014 poz. 945) wprowadzona zostanie nowelizacja prawa antymonopolowego, której celem jest zwiększenie ochrony konsumentów oraz skuteczniejsze wykrywanie praktyk ograniczających konkurencję.

Wprowadzone przedmiotową ustawą zmiany będą min. dotyczyły kontroli koncentracji.  Zostanie wprowadzona dwuetapowa procedura analizowania wniosków w sprawie fuzji i przejęć – nieskomplikowane koncentracje rozpatrywane będą w ciągu miesiąca, natomiast bardziej złożone przez dodatkowe cztery miesiące. Zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie konkurencji
i konsumentów wszystkie postępowania powinny zakończyć się w ciągu dwóch miesięcy. Do tego czasu nie wlicza się jednak oczekiwania na odpowiedzi przedsiębiorców, zatem w rzeczywistości sprawy skomplikowane trwają dłużej.

Ważną zmianą wprowadzoną przez ustawodawcę będzie również możliwość poznania przez przedsiębiorcę jeszcze w toku trwającego postępowania z zakresu kontroli koncentracji przewidywanego kierunku rozstrzygnięcia w tym ewentualnych zastrzeżeń Urzędu. Przedsiębiorca będzie mógł zatem jeszcze w czasie trwania postępowania odnieść się do nich, a nawet zmodyfikować zakres fuzji lub przejęcia, tak aby uniknąć decyzji zakazującej transakcji.

Ponadto, wydłużeniu z roku do pięciu lat ulegnie okres przedawnienia praktyk ograniczających konkurencję. Pozwoli to na wykrycie większej ilości zmów szkodliwych dla gospodarki oraz konsumentów, co może zniechęcać do niedozwolonych działań ograniczających konkurencję.

Zmiana przepisów antymonopolowych pozwoli również na skuteczniejsze eliminowanie niezgodnych z prawem praktyk. Mają temu służyć zmiany w programie łagodzenia kar leniency. W nowej ustawie zostanie wprowadzone rozwiązanie, tzw. leniency plus umożliwiające przedsiębiorcy, który złoży wniosek jako drugi lub kolejny, uzyskanie dodatkowego obniżenia kary o 30 %, jeśli poinformuje Urząd o innej zmowie, której również był uczestnikiem. W tej drugiej sprawie taki przedsiębiorca będzie miał status pierwszego wnioskodawcy i uniknie w niej kary finansowej.

Nowością w stosunku do obowiązującego dotychczas prawa antymonopolowego będzie również wprowadzenie kar finansowych na osoby fizyczne odpowiedzialne za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję. Maksymalna kara będzie mogła wynieść równowartość dwóch milionów zł. Ustawa ma jednak zawierać zamknięty katalog naruszeń prawa, tak aby wiadomo było, jakie praktyki zagrożone są karą finansową. Jednocześnie ostateczny wymiar kary będzie adekwatny do przewinienia i uwzględniał będzie zarobki oraz sytuację finansową danej osoby, co ma wykluczyć jakikolwiek automatyzm w ustalaniu wysokości sankcji, aby maksymalny wymiar kary był nakładany jedynie w wyjątkowych sytuacjach.

Wszystkie zmiany, które wprowadza nowelizacja wejdą w życie w dniu 18 stycznia 2015 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *