Zmiana zakresu ochrony danych osobowych

Gromadzenie danych osobowych jest dla przedsiębiorców nie do przecenienia, zwłaszcza w kontekście możliwości pozyskania nowych kontrahentów i poprawienia w ten sposób wyniku finansowego przedsiębiorstwa. Właśnie z tego powodu, ale również dla budowania swojej marki, firmy podejmują się gromadzenia oraz przetwarzania danych dotyczących klientów czy kontrahentów, między innymi poprzez organizację programów lojalnościowych. Pozwala to na szybsze dotarcie do klientów ze stosowną ofertą handlową, zapewnienie klientom najwyższej jakości usług, a nawet prozaicznie ułatwia codzienny kontakt z klientem czy kontrahentem.

O ile gromadzenie danych osobowych może wydawać się powszechne, jak najbardziej zasadne i legalne, to mimo wszystko pamiętać należy, że pozyskiwane przez firmy dane osobowe postrzegane są świetle przepisów prawa za informacje szczególnie wrażliwe, a ich gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie poddane zostało odrębnej ochronie ustawowej.

Dotychczas ochronie podlegały We all gripe about our credit repair letters problems, whether you have a 550 or 750. jedynie dane osobowe osób fizycznych. Od dnia 1 stycznia 2012 r., wobec zmiany ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. prawo działalności gospodarczej dane osobowe dotyczące informacji identyfikujących przedsiębiorców w obrocie gospodarczym podlegają również ochronie przewidzianej w ustawie o ochronie danych osobowych. Tym samym administratorzy danych osobowych dotyczących przedsiębiorców muszą wypełniać wszelkie obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym te dotyczące rejestracji zbiorów danych osobowych, tworzenia dokumentacji polityki bezpieczeństwa danych, wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji, wdrożenia instrukcji zarządzania systemem informatycznym, w którym przetwarzane są dane osobowe oraz udzielenia pracownikom stosownych upoważnień. Niedopełnienie wskazanych powyżej obowiązków może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego przez GIODO, a nawet doprowadzić do powstania odpowiedzialności karnej po stronie osób odpowiedzialnych za prowadzenie firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *