22

Czy organy samorządu aptekarskiego mogą cofnąć zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej? Co o tym myśli Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie?

Dyskusje i spory w środowisku farmaceutów i prawników wywołał niedawno wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (dalej: „WSA”) z dnia 23 lipca 2015 r., sygn. akt VI SA/Wa 399/15, dotyczący interpretacji art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (dalej: PrFarm”). Przepis ten zakazuje wydania zezwolenia na otwarcie apteki, jeżeli przedsiębiorca oraz kontrolowane przez niego podmioty lub grupa kapitałowa, do której należy, prowadzą więcej niż 1 % aptek na terenie danego województwa.

Istotą sporu było rozstrzygnięcie przez WSA, czy powołany artykuł w obecnym brzmieniu daje podstawę wyłącznie do odmowy udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki, czy także do cofnięcia udzielonego wcześniej zezwolenia. W ocenie WSA interpretacja tego przepisu pozwala zarówno na odmowę udzielenia zezwolenia, jak i na cofnięcie wydanego wcześniej pozwolenia na prowadzenie apteki.

Sąd stwierdził bowiem, że „celem wprowadzenia art. 99 ust. 3 Prawa farmaceutycznego było zapobieżenie kartelizacji rynku aptecznego na terenie Polski”. Zdaniem WSA interpretowany przepis „określa wielkość dozwolonej koncentracji na rynku aptek, ustalając wyraźne limity skupienia obrotu detalicznego produktami leczniczymi w rękach jednego przedsiębiorcy, wskazując wprost, że przekroczenie określonej liczby aptek niesie ze sobą sankcję w postaci odmowy wydania zezwolenia.”

WSA podkreślił, że skoro ustawodawca wprowadził takie obostrzenie przy wydawaniu zezwoleń na prowadzenie apteki, sens tego przepisu byłby wypaczony, gdyby uznać dopuszczalność odstąpienia od omawianego zakazu w czasie prowadzenia działalności na podstawie wydanego zezwolenia.

W ocenie Sądu interpretacja art. 99 ust. 3 pkt 2 PrFarm prowadzi do wniosku, że wymóg przestrzegania limitu aptek jest jednym z podstawowych warunków nie tylko dla uzyskania zezwolenia, ale także dla prowadzenia apteki. W związku z tym organy samorządu aptekarskiego słusznie uznają, że złamanie tego zakazu stanowi podstawę do cofnięcia zezwolenia w myśl art. 37 ap ust. 1 pkt 2 PrFarm.

zdjęcie artykułu – źródło: http://www.visionpharmacy.org.uk/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *