pharma

Czy farmaceuta i lekarz mogą występować w reklamach produktów leczniczych?

Oglądając reklamy produktów leczniczych często zastanawiamy się, czy mogą brać w nich udział farmaceuci, lekarze lub osoby sugerujące posiadanie takiego wykształcenia. Tymczasem odpowiedź na te pytania znajdujemy w przepisach prawnych, kompleksowo regulujących to zagadnienie.

Problematyka udziału w reklamach produktów leczniczych, kierowanych do publicznej wiadomości, osób posiadających lub sugerujących posiadanie wykształcenia medycznego lub farmaceutycznego, została poruszona m.in. w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, z którego wprost wynika zakaz udziału w takich reklamach ww. osób. Regulacja ta ma na celu, w dłuższej perspektywie czasowej, ochronę wiarygodności oraz wizerunku społecznego tych osób, które z racji wykonywanego zawodu, obdarzone są szczególnym zaufaniem społecznym. Ponadto założeniem przyjętego rozwiązania jest, by autorytet społeczny pewnego grona osób nie był wykorzystywany dla niepotrzebnego stymulowania wzrostu konsumpcji produktów leczniczych..

Zakaz udziału w reklamach kierowanych do publicznej wiadomości farmaceutów i lekarzy wynika również z kodeksów etyki zawodowej tych profesji. I tak art. 19 Kodeksu Etyki Aptekarza RP stanowi, że aptekarz nie reklamuje siebie oraz swoich usług; nie uczestniczy w reklamie usług farmaceutycznych, jak i ich promocji niezgodnej z prawem lub dobrymi obyczajami; aptekarz unika działalności przyczyniającej się do zwiększania konsumpcji produktów leczniczych. Podobną regulację znajdujemy także w art. 63 Kodeksu Etyki Lekarskiej, z którego wynika, że lekarz tworzy swoją zawodową opinię jedynie w oparciu o wyniki swojej pracy, dlatego wszelkie reklamowanie się jest zabronione; lekarz nie powinien wyrażać zgody na używanie swego nazwiska i wizerunku dla celów komercyjnych.

 Oznacza to, że udział w reklamie osoby ubranej w lekarski fartuch, mającej przewieszony na szyi stetoskop nie jest dopuszczalny. Wskazuje się, że reakcją na ten zakaz, wynikającą z analizy, czyje porady wpływają na wybory konsumenckie, było wykreowanie fikcyjnej postaci sąsiadki Goździkowej, której ufamy, wybierając lek. Przy braku zastrzeżeń prawnych, tego typu reklama doskonale bowiem spełnia funkcję marketingową.

zdjęcie artykułu – źródło: www.chaindrugreview.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *