pharma2

Zakaz reklamy aptek w świetle orzecznictwa sądowego – część II

Kontynuując wątek zakazu reklamy aptek wskazać należy, że oprócz programu lojalnościowego istnieją również inne przykłady niedozwolonej reklamy aptek i punktów aptecznych. Za takie działania uznaje się także m.in.:

  1. udział aptek w konkursie, którego celem mogło być propagowanie zdrowego stylu życia oraz zachęcanie Polaków do dbania o zdrowie; ww. konkurs polegał na zbieraniu przez jego uczestników porad wydrukowanych na kuponach dotyczących zdrowia, które były dostępne w okresie trwania konkursu u farmaceutów w 824 aptekach; na kuponach poza poradą na temat zdrowia znajdowała się m.in. informacja, że co miesiąc apteki te odwiedza 2.500.000 klientów oraz informacja, że informacje na temat konkursu znajdują się na określonej stronie „www”; po zebraniu co najmniej 3 kuponów z poradami konkursowymi uczestnik uprawniony był do odebrania u farmaceuty jednej z aptek zaangażowanych w konkurs unikalnego kodu uprawniającego do zalogowania się na stronę www. (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 marca 2015 r., sygn. akt: VI SA/Wa 2637/14);
  2. umieszczanie w aptece ulotek wskazujących na adresy i godziny otwarcia określonych aptek oraz logo apteki, gdzie na drugiej stronie ulotki znajdowała się lista cenowa zawierająca niektóre leki. W ocenie organu taka „lista cenowa” spełniała kryteria definicji „reklamy”, gdyż miała na celu zachęcenie do zakupu konkretnych towarów (wymienionych w cenniku), po określonych cenach i w konkretnych aptekach (wymienionych na ulotce). Co więcej, na ulotce została uwypuklona apteka całodobowa, co sugerować miało, że strona gwarantuje pacjentowi także obsługę całodobową (wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2013 r., sygn. akt: VI SA/Wa 457/13).

Co ciekawe, WIF oraz GIF podchodzą do stosowania zakazu reklamy bardziej rygorystycznie niż sądownictwo administracyjne. Tytułem przykładu wskazać można sprawę apteki ogólnodostępnej, która w witrynie umieściła napisy zawierająca tekst „APTEKA O(…)” stanowiący de facto jej nazwę zaakceptowaną przez organ na etapie wydawania zezwolenia na prowadzenie tejże apteki. GIF, podtrzymując decyzję organu I instancji, stwierdził, że nazwa „APTEKA O(…)” jest „hasłem reklamowym, który informuje o atrakcyjnych cenach obowiązujących w aptece, zachęcając przez to do dokonywania w niej zakupów, co odpowiada definicji reklamy apteki wykształconej w orzecznictwie sądów administracyjnych”. Po części stanowisko to poparł WSA w Warszawie stwierdzając, że zwrot, który znalazł się w witrynie apteki „Ceny hurtowe” w istocie stanowi reklamę, bowiem zachęca do zakupu w tej właśnie aptece „nęcąc” niższymi cenami bowiem cena hurtowa oznacza cenę niższą od ceny detalicznej, a zamieszczenie wskazanego zapisu w witrynie ma na celu przyciągnięcie potencjalnych klientów/pacjentów. Zdaniem Sądu jednak, zachowanie to należy analizować w powiązaniu ze stanem faktycznym sprawy, natomiast tu spółka otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności pod tą określoną nazwą – w witrynie apteki została umieszczona nie jej reklama, ale de facto nazwa. Zgodnie więc z zasadą praworządności oraz zasadą pogłębiania zaufania uczestników postępowania do władzy publicznej nie jest do przyjęcia, by jednym rozstrzygnięciem organ akceptował nazwę apteki a następnie sam ją uznał za niezgodną z określonymi przepisami prawa (wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 lutego 2015 r., sygn. akt: VI SA/Wa 3497/14).

O tym, jak bardzo rygorystycznie stosowany jest zakaz reklamy aptek, punktów aptecznych oraz ich działalności świadczyć może również fakt, iż przed Trybunałem Konstytucyjnym obecnie toczy się postępowanie wszczęte na skutek skargi konstytucyjnej o zbadanie zgodności art. 94a Prawa farmaceutycznego wprowadzającego całkowity zakaz reklamy aptek z art. 2, art. 20, art. 22, art. 31 ust. 3 oraz art. 54 ust. 1 Konstytucji RP (sygn. akt: SK 23/15 – więcej pod adresem: http://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/art/8114-zakaz-reklamy-aptek/). Konfederacja Lewiatan ogłosiła również, że złożyła formalny wniosek do Komisji Europejskiej o zbadanie prawa polskiego w zakresie zakazu reklamy aptek pod kątem jego zgodności z prawem UE, co może w konsekwencji doprowadzić do wszczęcia postępowania przeciwko Polsce przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie (więcej pod adresem: http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2015/1/wkrotce_decyzja_komisji_europejskiej_w_sprawie_zakazu_reklamy_aptek).

Jak skończą się obie ww. sprawy i w jakim kierunku pójdzie stosowanie zakazu reklamy aptek  – pokaże czas.

zdjęcie do artykułu – źródło: www.venturebreak.com

Aplikant adwokacki. W zakresie jej specjalizacji znajdują się m.in. zagadnienia związane z prawem korporacyjnym oraz prawem budowlanym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *