Archiwa tagu: agent

Podstawy prawne relacji Osoby Wykonującej Czynności Agencyjne w stosunku do Agenta w oparciu o przepisy ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym

Przepisy ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym nie regulują wprost oraz w sposób szczegółowy relacji, jakie muszą występować pomiędzy Agentem a Osobą Wykonującą Czynności Agencyjne (dalej jako: „OWCA”) w zakresie wykonywania przez ten drugi podmiot czynności agencyjnych. Określenie stosunku prawnego …