Archiwa tagu: członek zarządu

Zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – cz. I.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością uchwały wspólników podejmowane są przez zgromadzenie wspólników. Uchwały te mogą być zaskarżone w drodze powództwa o uchylenie albo stwierdzenie ich nieważności. Ze względu na złożoną problematykę zaskarżania uchwał, w I części artykułu zaprezentowana zostanie …

Odpowiedzialność karna członków zarządu za niezłożenie sprawozdania finansowego

Spółki prawa handlowego posiadają coraz to bardziej rozbudowane wewnętrzne struktury organizacyjnie. Wyodrębniane są kolejne departamenty odpowiedzialne za finanse czy też sprzedaż. Jednakże podział obowiązków w spółce nie jest tożsamy ze scedowaniem odpowiedzialności ciążącej na członkach zarządu za prowadzenie spraw spółki. …