Archiwa tagu: dłużnik

Egzekucja ze składników majątkowych wchodzących w skład majątku wspólnego małżonków po orzeczeniu rozwodu

Problem egzekucji ze składników wchodzących w skład wspólności majątkowej małżeńskiej jest znany każdemu, kto choć raz – jako wierzyciel – występował w postępowaniu egzekucyjnym przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku z małżeńskim.

W przypadku takiej egzekucji należy jednak pamiętać o kilku …

Skarga pauliańska, jako oręż wierzyciela w walce z nieuczciwym dłużnikiem.

Dłużnicy chcąc uniknąć skierowania postępowania egzekucyjnego do tych składników swojego majątku, które uznają za najbardziej wartościowe, a za takie uznają najczęściej nieruchomości, często dokonują czynności prawnych, na podstawie których przenoszą prawo własności przysługujące im do tych składników majątku na osoby …