Archiwa tagu: domiemanie

Skarga pauliańska, jako oręż wierzyciela w walce z nieuczciwym dłużnikiem.

Dłużnicy chcąc uniknąć skierowania postępowania egzekucyjnego do tych składników swojego majątku, które uznają za najbardziej wartościowe, a za takie uznają najczęściej nieruchomości, często dokonują czynności prawnych, na podstawie których przenoszą prawo własności przysługujące im do tych składników majątku na osoby …