Archiwa tagu: działalność na szkodę spółki

Karnoprawna odpowiedzialność pracowników, prokurentów oraz członków zarządu spółki podejrzewanych o podejmowanie działań na jej niekorzyść

Działania i zaniechania, których dopuścili się pracownicy oraz osoby uprawnione do reprezentacji spółki, mogą naruszać obowiązujące normy karnoprawne lub cywilnoprawne, co skutkować będzie ponoszeniem przez nich odpowiednio odpowiedzialności karnej lub cywilnej.

Niewykluczone jest zatem, że zachowania poszczególnych osób godzące w …