Archiwa tagu: kara

Odpowiedzialność karna członków zarządu za niezłożenie sprawozdania finansowego

Spółki prawa handlowego posiadają coraz to bardziej rozbudowane wewnętrzne struktury organizacyjnie. Wyodrębniane są kolejne departamenty odpowiedzialne za finanse czy też sprzedaż. Jednakże podział obowiązków w spółce nie jest tożsamy ze scedowaniem odpowiedzialności ciążącej na członkach zarządu za prowadzenie spraw spółki. …