Archiwa tagu: konkurencja

Jak skutecznie chronić się przed kopiowaniem produktów przez konkurencję?

Prawo polskie co do zasady nie zabrania kopiowania cudzych produktów pod warunkiem, że nie powoduje to wkroczenia w zakres cudzych praw wyłącznych, uzyskanych np.: w drodze rejestracji znaku towarowego, wzoru przemysłowego czy patentu na wynalazek, albo wynikających z ochrony prawno–autorskiej. …

„Opłaty półkowe” jako przejaw czynu nieuczciwej konkurencji

Zgodnie z art. 15 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji( Dz.U.2003.153.1503) (dlej: U.Z.N.K.) czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez pobieranie innych niż marża handlowa …