Archiwa tagu: marża handlowa

„Opłaty półkowe” jako przejaw czynu nieuczciwej konkurencji

Zgodnie z art. 15 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji( Dz.U.2003.153.1503) (dlej: U.Z.N.K.) czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez pobieranie innych niż marża handlowa …