Archiwa tagu: nieruchomości

Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie

W doktrynie dopuszczalność przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości jest kwestią która spotyka się z aprobatą większości teoretyków i praktyków. Wątpliwości budzi redakcja art. 157 § 1 k.c. który mówi, że „własność nieruchomości nie może być przeniesiona pod warunkiem ani z zastrzeżeniem

Jak jest opodatkowany garaż? Kwestia podatku od nieruchomości w stosunku do garaży, znajdujących się w budynkach mieszkalnych.

Problematyka opodatkowania, podatkiem od nieruchomości, garaży, znajdujących się w budynkach mieszkalnych, wywołuje kontrowersje w praktyce. Prezentowane są dwa odmienne stanowiska, którą ze stawek podatkowych stosować wobec takich powierzchni.  Pierwsze opowiada się za obciążaniem garaży stawką właściwą dla budynków mieszkalnych. Drugie …

Deregulacja zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami

Planowane przez Ministra Sprawiedliwości, tzw. uwolnienie zawodów regulowanych, nie ominie profesji, ustanowionych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Jednym z zawodów, do którego dostęp ma być ujawniony, jest pośrednik w obrocie nieruchomościami. Reforma nie zakłada przy tym likwidacji samych licencji, ale …

Definicja wyłączności w umowie pośrednictwa zbycia nieruchomości

Pojęcie wyłączności zarówno w teorii jak i w praktyce wzbudza wiele kontrowersji, zwłaszcza w odniesieniu do umów w obrocie konsumenckim. Problematyczne jest w szczególności określenie granic wyłączności przy umowie pośrednictwa w zbyciu nieruchomości.

Na podstawie dyspozycji przepisu art. 180 ust. …