Archiwa tagu: nieściągalna wierzytelność

Wierzytelności nieściagalne a koszty uzyskania przychodu w CIT

Prowadzenie działalności gospodarczej nierzadko niesie ze sobą, oprócz korzyści finansowych, także niebagatelną ilość ryzyk.

Nie bez znaczenia dla każdej osoby prawnej stają się niespłacone należności kontrahentów. Do jakich zatem konsekwencji na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych prowadzi …