Archiwa tagu: odprawa pieniężna; odszkodowanie z tytułu wypowiedzenia umowy z naruszeniem przepisów prawa; kumulacja roszczeń; rozwiązanie stosunku pracy

Odszkodowanie z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa i odprawa pieniężna – kumulacja roszczeń

W sytuacji, gdy pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę na czas nieokreślony wskazując jako podstawę wypowiedzenia likwidację stanowiska pracy, pracownik może odwołać się od złożonego mu wypowiedzenia występując przeciwko pracodawcy z żądaniem zapłaty odszkodowania z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę …