Archiwa tagu: odsetki

Możliwość ograniczenia żądania odsetek ustawowych za nieterminowe płatności na gruncie Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Jednym z istotniejszych skutków obowiązywania Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 403, w skr. „Ustawa”), jak również obowiązującej uprzednio Ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o …

W decyzji o retrospektywnym zaksięgowania długu celnego należy orzec o odsetkach

Od nieuiszczonej w terminie kwoty należności przywozowych pobierane są odsetki, które w przypadku odprawy towarów w Polsce maj wysokość odsetek za zwłokę od należności podatkowych. Powyższe może dot. także sytuacji, gdy w postępowaniu celnym ma miejsce retrospektywne zaksięgowanie kwoty należności …