Archiwa tagu: opłaty

WYMIAR OPŁATY ZA PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Przeważająca część publikacji odnosząca się do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, skupia się na całościowym omówieniu treści ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 83), nie wskazując szczegółowo na sposób …

„Opłaty półkowe” jako przejaw czynu nieuczciwej konkurencji

Zgodnie z art. 15 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji( Dz.U.2003.153.1503) (dlej: U.Z.N.K.) czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez pobieranie innych niż marża handlowa …