Archiwa tagu: podział majątku

Egzekucja z majątku wspólnego małżonków

Wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku wspólnego małżonków w przypadku, kiedy posiada tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko obojgu małżonkom. Co do zasady wierzyciel ma podstawy do żądania wydania tytułu wykonawczego przeciwko każdemu z małżonków, jeżeli zobowiązanie zostało zaciągnięte przez nich wspólnie. …