Archiwa tagu: Prezes URPL

Krajowa procedura dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych – podstawowe wskazówki

Dostęp przez pacjentów do produktów leczniczych, spełniających naukowo potwierdzone standardy bezpieczeństwa stosowania, skuteczności terapeutycznej i jakości, zapewnia procedura dopuszczenia do obrotu.

W obowiązującym stanie prawnym wyróżnia się cztery procedury rejestracji leków, tj.:

  • procedurę narodową,
  • procedurę wzajemnego uznania – MRP (