Archiwa tagu: protokół pokontrolny

Jak przebiega kontrola GIODO – podstawowe obowiązki inspektorów GIODO oraz kontrolowanych przedsiębiorców

Wstęp

Zasady przeprowadzania przez GIODO kontroli są szczegółowo opisane w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w jednym z rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie. Stanowią one, że inspektorzy GIODO mają prawo m.in. do:

  • wstępu, w godzinach od 6:00 do