Archiwa tagu: Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie

W doktrynie dopuszczalność przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości jest kwestią która spotyka się z aprobatą większości teoretyków i praktyków. Wątpliwości budzi redakcja art. 157 § 1 k.c. który mówi, że „własność nieruchomości nie może być przeniesiona pod warunkiem ani z zastrzeżeniem