Archiwa tagu: przewóz

Przejazd nienormatywny – warunki udzielenia i odmowa udzielenia zezwolenia oraz odpowiedzialność za prowadzenie przejazdu niestandardowego bez zezwolenia.

Przejazd nienormatywny, zwany potocznie „transportem wielkogabarytowym” uregulowany został w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym [Dz.U.2012.1137] (dalej: Prawo o ruchu drogowym). Zgodnie z art. 2 pkt. 35a) przywołanej ustawy, za „pojazd nienormatywny” uznaje się …