Archiwa tagu: termin

Factoring – remedium na wcześniejsze uzyskanie wierzytelności objętej fakturą z odroczonym terminem płatności

Zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa jest w dużej mierze uzależnione od terminowego i niezwłocznego regulowania zobowiązań przez kontrahentów. Niemniej jednak panujące warunki ekonomiczne jak i chęć rozszerzenia portfela klientów wymusza na przedsiębiorcach wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności W konsekwencji może …

Przywrócenie terminu w postępowaniu podatkowym, a upływ terminu do złożenia wniosku o zwrot VAT.

Często zdarza się, że Podatnicy, z różnych względów nie dotrzymują terminu do dokonania czynności w postępowaniu podatkowym, np. uchybiają terminowi do złożenia odwołania. Niezłożenie niezbędnej dokumentacji w terminie, niewynikające z zaniechania po stronie Podatnika, powoduje niedopełnienie obowiązku, nałożonego na Podatnika …