Archiwa tagu: ubezpieczenie

Kiedy sprawca wypadku zapomni o ubezpieczeniu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów jest w Polsce co do zasady obowiązkowe. Ruch mechanicznego środka komunikacji może stanowić istotne niebezpieczeństwo dla otoczenia, a ewentualne powstałe szkody mogą w sposób znaczny wykraczać …

“Składki ZUS” – wreszcie dostęp do bazy ZUS przez internet

Zarówno dla przedsiębiorców jak i pracowników Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma dobrą wiadomość – udostępnił długo oczekiwaną Platformę Usług Elektronicznych (PUE), która umożliwia płatnikom składek oraz ubezpieczonym w wygodny sposób dowiedzenie się, czy wszystkie składki są zapłacone, a w przypadku pracowników …

Przewoźniku! Przeczytaj uważnie swoje OCP!

Działalność w branży przewozowej obarczona jest bardzo dużym ryzykiem związanym z uszkodzeniem przesyłki oraz wysoką wartością oddawanych do przewozu towarów. W tym kontekście posiadanie przez przewoźnika ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej staje się koniecznością, tym bardziej, że jest to często wymóg stawiany …

Ubezpieczenie budynku wspólnoty mieszkaniowej

Wspólnoty mieszkaniowe powszechnie zawierają umowy ubezpieczenia budynków należących do wspólnoty,  jednakże nawet pomijając wątpliwości dotyczące zakresu zdolności prawnej wspólnoty jako tzw. ułomnej osoby prawnej, należy wiedzieć jaki jest zakres ubezpieczenia, które wspólnota zawiera oraz jakie komplikacje mogą powstać na jej …