Archiwa tagu: ustawa o rachunkowości

Sprawozdanie finansowe bez podpisu głównej księgowej?

Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości Sprawozdanie finansowe podpisuje – podając zarazem datę podpisu – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu. W …

Sprawozdanie finansowe bez podpisu głównej księgowej?

Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości Sprawozdanie finansowe podpisuje – podając zarazem datę podpisu – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu. W …

Odpowiedzialność karna członków zarządu za niezłożenie sprawozdania finansowego

Spółki prawa handlowego posiadają coraz to bardziej rozbudowane wewnętrzne struktury organizacyjnie. Wyodrębniane są kolejne departamenty odpowiedzialne za finanse czy też sprzedaż. Jednakże podział obowiązków w spółce nie jest tożsamy ze scedowaniem odpowiedzialności ciążącej na członkach zarządu za prowadzenie spraw spółki. …