Archiwa tagu: zaległości

Możliwość ograniczenia żądania odsetek ustawowych za nieterminowe płatności na gruncie Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Jednym z istotniejszych skutków obowiązywania Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 403, w skr. „Ustawa”), jak również obowiązującej uprzednio Ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o …