Archiwa tagu: zgoda na leczenie

Czy osoba ubezwłasnowolniona może podejmować decyzje dotyczące swojego leczenia?

Z natury rzeczy osoba, która kończyła 18 rok życia nabywa pełną zdolność do czynności prawnych. Są jednak sytuacje, w który – na mocy odpowiednich przepisów prawa – zdolność tę można częściowo lub całkowicie ograniczyć.

I tak, zgodnie z art. 13 …