Archiwa tagu: zmiana ryczałtu

Wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy a zmiana warunków realizacji umowy – na przykładzie niezgodności wyników badań geologiczno-inżynierskich ze stanem faktycznym

W kodeksie cywilnym, brak jest ustawowej regulacji dotyczącej sposobu określania wynagrodzenia z tytułu umów o roboty budowlane. Uznaje się, iż sytuacja ta stanowi ewidentną lukę prawną, która pozwala (w drodze analogii) powoływać się na przepisy dotyczące umów o charakterze najbardziej …