Archiwa tagu: zmiany

Nowe obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji od 2015 roku

Instytucja Administratora Bezpieczeństwa Informacji (dalej: „ABI”) nie jest nową konstrukcją w polskim porządku prawnym. Jego pozycja została wyznaczona przepisami obowiązującej aktualnie dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie

Uchylenie przepisów o postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych – wzrost dyskrecjonalnej władzy sędziego

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego (w skr. k.p.c.), dokonana ustawą o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 233, poz. 1381), uchwaloną w dniu 16.09.2011 r. (dalej zwaną Ustawą), zawiera szereg istotnych zmian wpływających …

Nowy Kodeks Celny Unii Europejskiej – planowane zmiany podstawowej regulacji unii celnej

Na terenie Wspólnoty obowiązują przepisy Wspólnotowego Kodeksu Celnego, wprowadzonego przez Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. Aktualnie organy unijne pracują nad radykalnie zmienioną regulacją celną – Unijnym Kodeksem Celnym (UKS), mającą docelowo zastąpić WKC. Ma …

Klauzula prolongacyjna w prawie ubezpieczeń

W dniu 11 lutego 2012 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zwanej dalej: „Ustawą”. Trudności interpretacyjne nowych przepisów sprawiają, że nowelizacja ustawy to wyzwanie nie tylko dla samych …